Resultat Fjelltrimmen 2019-2020

Fjelltrimmen 2019-2020, 1.oktober 2019 til siste september 2020 er klar med resultat og oversikt. No vert lister med resultat, for alle medlemar som har levert inn fjelltrimskjema, publisert.

I år er det eit spesielt år sidan vi ein periode i mars- april oppfordra folk til å ikkje å bruke fjelltrimbøkene på grunn av corona. Desto meir gledelig er det at på tross av dette er talet turar i bøkene meir enn nokon gang. Det tyder på at mange har vært MASSE på tur.

Totalt vart  40 % av alle turane i bøkene registrert på fjelltrimskjema i år (det tilsvara 3444 turar).  Det er rekord turar for registrering også.

Fjelltrimåret har vore eit år med mange flotte turar  for store og små. Det som er kjekt er at det fortsatt er mange barn og unge som har som mål, og som også klarer 15 turar i året. 19 barn og unge klarte målet. Desse er med i trekning av gåvekort på kr. 1500,-  som kan nyttast på Sport1 i Førde.

Totalt i fjelltrimmen vart det gjort 8622 registreringar  i bøkene. Dette er som sagt ny rekord!

Fjellet  som er mest besøkt er Ramnenipa med 1784 registreringar. På veg til Sognesjøhytta kom på 2.plass med 1053 registreringar og Sognesjøhytta  kom på plass nummer 3 med 764 registreringar.

Det er 2. året med premiering i årets lange og årets korte tur i fjelltrimmen. Gledelig at 18 har klart 7 turar eller meir på Pollatinden og 40 har klart 5 turar til på veg til Sognesjøhytta

Generelt: De kan lese meir om reglane på heimsida til SIL.

Trekking av premier :

– Årets korte tur (på veg til Sognesjøhytta minst 5 turar): – gåvekort Sport1 kr. 500,-
– Årets lange tur (Pollatinden minst 7 turar): – gåvekort Sport1 kr. 1000,-.
– Minst 30 turar vaksne: – gåvekort Sport1 kr. 2500,-.
– Minst 15 turar barn: – gåvekort Sport1 kr. 1500,-.

RESULTATLISTE –  21 BARN SOM FÅR MEDALJE SOM PREMIE 0-11 år.
Alfabetisk liste

BUKKØY VILJEN Barn
ESPELAND TILDE Barn
FIMREITE ADRIAN TROVÅG Barn
FIMREITE JONE TROVÅG Barn
FRØYEN SELINA Barn
FRØYEN ISABEL Barn
FRØYEN OLIVIA Barn
JANOVIC ALEKSA Barn
LEIRVÅG JENNY-MARIE Barn
LIEN TOMAS Barn
LOSNEGÅRD MARTIN Barn
MONSEN SOFIA TROVÅG Barn
NESSEN JOHANNES Barn
NESSEN SARAH Barn
NESSEN LARS JAKOB Barn
OSLAND GURO EINEN Barn
STEINSUND JOHANNES Barn
SUNDAL LYDIA SANDEN Barn
SUNDAL NELLY SANDEN Barn
SÆBØ LILLY EINEN Barn
YTRØY BENJAMIN Barn


RESULTAT DAMER 12 år – 15 år

NR ETTERNAMN FORNAMN klasse poeng turar Premie
1 SUNDAL LISABETH D1 315 24 500 kr
2 YTRØY EMMA D1 150 20 300 kr
3 HOVE KAMILLA SANDEN D1 55 5 100 kr


RESULTAT  MENN 12 år -15 år

NR ETTERNAMN FORNAMN klasse poeng turar Premie
1 LIEN EIVIND M1 835 59 500 kr
2 LIEN JOHANNES M1 805 60 300 kr
3 ESPELAND BORGAR M1 260 17 100 kr
4 OSLAND TRULS EINEN M1 180 20  


RESULTAT DAMER 16 år – 100 år

NR Etternamn fornamn klasse poeng turar Premie
1 STRAND HILDEGUNN D2 3570 211 500 kr
2 TROVÅG ERNA D2 2945 231 300 kr
3 STORØY INGVILL D2 1260 104 100 kr
4 ESPELAND PEGGY D2 1245 70  
5 LIEN GUNN WAAGE D2 1235 96  
6 MYRSTAD INGRID D2 1145 78  
7 NESSEN KAREN BACKLUND D2 1135 80  
8 TROVÅG HILDE MARIT D2 985 63  
9 HERSVIK ODDLAUG D2 875 50  
10 ODEEN RANDI D2 875 84  
11 TUNESTVEDT SARA D2 730 59  
12 EINEN KARI D2 665 68  
13 SANDEN IRENE D2 625 55  
14 SANDEN HEIDI D2 570 44  
15 WAAGE BJØRG D2 525 35  
16 NJØTØY RENATE D2 500 70  
17 BJORØY SIGNE D2 485 43  
18 SØRENESEN IRENE L. D2 480 51  
19 HAUGE DORTHEA D2 455 47  
20 SUNDAL LINDA POLLEN D2 360 34  
21 BONTVEIT EDEL D2 340 34  
22 EINEN LAILA D2 340 35  
23 FRØYEN GRO HELEN D2 335 30  
24 ENGEVIK NINA D2 330 34  
25 PAULSEN SIV EINEN D2 325 32  
26 FØRDE MERETE D2 285 31  
27 PAULSEN MIA EINEN D2 270 27  
28 TROVÅG GJERTRUD TROVÅG D2 95 9  


MENN 16 år -100

NR Etternamn Fornamn klasse poeng turar Premie
1 STEINSUND RUNE M2 4240 202 500 kr
2 PAULSEN JAN OLE M2 3115 305 300 kr
3 SØRENSEN LASSE M2 1230 109 100 kr
4 LIEN OLE M2 960 83  
5 ESPELAND ØYSTEIN M2 815 51  
6 YTRØY FINN M2 695 84  
7 HERSVIK BJØRN M2 645 33  
8 LOSNEGÅRD PER DANIEL M2 595 37  
9 MÅRSTIG INGVAR M2 470 22 22  
10 LOSNEGÅRD ØYVIND M2 425 28  
11 OSLAND TROND M2 395 40  
12 JANOVIC BRONISLAV M2 55 8  


DEI SOM HAR GÅTT 15 TURAR ELLER MEIR ( 0-15 år) OG ER MED I
TREKNING AV GÅVEKORT PÅ KR. 1500,- ER:
TOTALT 19 barn/unge.

Etternamn Fornamn klasse Turar
LIEN JOHANNES M1 60
LIEN EIVIND M1 59
LEIRVÅG JENNY-MARIE B 56
YTRØY              BENJAMIN           B              50 BENJAMIN B 50
NESSEN JOHANNES B 45
LIEN TOMAS B 37
NESSEN SARAH B 30
NESSEN LARS JAKOB B 28
BUKKØY VILJEN B 26
SUNDAL LISABETH D1 24
OSLAND GURO EINEN B 20
OSLAND TRULS EINEN M1 20
YTRØY EMMA D1 20
SUNDAL LYDIA SANDEN B 19
LOSNEGÅRD MARTIN B 18
ESPELAND TILDE B 18
ESPELAND BORGAR M1 17
MONSEN SOFIA TROVÅG B 15
FRØYEN SELINA B 15


DEI SOM HAR GÅTT 30 TURAR ELLER MEIR (16 år +) OG ER MED I
TREKNING AV GÅVEKORT PÅ KR.  2500,- ER TOTALT 35 SPREKINGAR:

ETTERNAMN FORNAMN Klasse Turer
PAULSEN JAN OLE M2 305
TROVÅG ERNA D2 231
STRAND HILDEGUNN D2 211
STEINSUND RUNE M2 202
SØRENSEN LASSE M2 109
STORØY INGVILL D2 104
LIEN GUNN WAAGE D2 96
ODEEN RANDI D2 84
YTRØY FINN M2 84
LIEN OLE M2 83
NESSEN KAREN BACKLUND D2 80
MYRSTAD INGRID D2 78
ESPELAND PEGGY D2 70
NJØTØY RENATE D2 70
EINEN KARI D2 68
TROVÅG HILDE MARIT D2 63
TUNESTVEDT SARA D2 59
SANDEN IRENE D2 55
SØRENESEN IRENE L. D2 51
ESPELAND ØYSTEIN M2 51
HERSVIK ODDLAUG D2 50
HAUGE DORTHEA D2 47
SANDEN HEIDI D2 44
BJORØY SIGNE D2 43
OSLAND TROND M2 40
LOSNEGÅRD PER DANIEL M2 37
WAAGE BJØRG D2 35
EINEN LAILA D2 35
SUNDAL LINDA POLLEN D2 34
BONTVEIT EDEL D2 34
ENGEVIK NINA D2 34
HERSVIK BJØRN M2 33
PAULSEN SIV EINEN D2 32
FØRDE MERETE D2 31
FRØYEN GRO HELEN D2 30


ÅRETS LANGE TUR – POLLATINDEN 7 turer eller meir
1 vinner 1000,-

ETTERNAMN FORNAMN turar
ESPELAND PEGGY 11
HERSVIK BJØRN 9
HERSVIK ODDLAUG 8
LEIRVÅG JENNY-MARIE 7
LIEN OLE 9
LIEN GUNN WAAGE 11
LIEN JOHANNES 9
LIEN EIVIND 11
LIEN TOMAS 7
MYRSTAD INGRID 8
MÅRSTIG INGVAR 7
NESSEN KAREN BACKLUND 10
STEINSUND RUNE 20
STORØY INGVILL 11
STRAND HILDEGUNN 17
SØRENSEN LASSE 7
TROVÅG HILDE MARIT 11
WAAGE BJØRG 9


ÅRETS KORTE TUR – PÅ VEG TIL SOGNESJØHYTTA 5 turar eller meir
1 vinner 500,-

ETTERNAMN FORNAMN turar
BUKKØY VILJEN 10
EINEN KARI 8
ESPELAND TILDE 5
FRØYEN GRO HELEN 8
FRØYEN SELINA 8
FRØYEN ISABEL 5
FØRDE MERETE 9
HAUGE DORTHEA 8
JANOVIC ALEKSA 5
JANOVIC BRONISLAV 5
LEIRVÅG JENNY-MARIE 5
LIEN OLE 5
LIEN GUNN WAAGE 6
LIEN JOHANNES 5
LIEN EIVIND 5
LIEN TOMAS 5
MYRSTAD INGRID 5
NESSEN SARAH 5
NESSEN JOHANNES 6
NESSEN KAREN BACKLUND 7
NESSEN LARS JAKOB 5
NJØTØY RENATE 33
ODEEN RANDI 8
OSLAND GURO EINEN 7
OSLAND TROND 9
OSLAND TRULS EINEN 6
SANDEN IRENE 8
STORØY INGVILL 35
STRAND HILDEGUNN 5
SUNDAL LYDIA SANDEN 6
SUNDAL NELLY SANDEN 5
SØRENSEN IRENE 17
SØRENSEN LASSE 20
TROVÅG ERNA 14
TROVÅG HILDE MARIT 6
TUNESTVEDT SARA 5
WAAGE BJØRG 5
YTRØY BENJAMIN 19
YTRØY EMMA 9
YTRØY FINN 29


Solund il, Fjelltrimmen v/fjelltrimgruppa

VELKOMMEN PÅ TUR I 2020.

Leave a Reply