Bading

Symjebassenget badevaktSIL tilbyr bading i bassenget på Idrettsbygget. Symjebassenget er 12,5 x 8,5 meter og vert drifta av Solund kommune i samarbeid med SIL.

Barn under 10 år skal alltid ha følgje med ein person over 16 år. Barn under 10 år som ikkje er symjedyktige skal ha følgje med ein person over 16 år. Er barna over 10 år og ikkje symjedyktige, skal dei og ha følgje med ein person over 16 år.

Foreldre eller følgje har ansvaret for sine barn i symjehallen.

Det er viktig at du er rein før du går i bassenget. Før symjing skal du difor:

  • Dusje utan badeklede
  • Skylle av all såpe frå kroppen
  • Vaske håret
Les seinaste artiklane om symjing: