Handball

Det viktigaste for å trene handball er å ha det gøy med ball, det er òg viktig å få ein mestringsfølelse når du skal lære noko nytt. Fokuset for 6. – 8. klasse-gruppa trener ligg på skudd og plassering i forsvar og angrep. Vi trenar av og til litt kondisjon.

Treninga føregår inne i idrettshallen der spelarane har på seg sko for innebruk og treningstøy. Idrettslaget stiller med handballar. Ein kan òg ta med seg sin private ball.

Les seinaste artiklane om handball: