Innkalling til årsmøte 2020

Solund Idrettslag inviterer alle

medlemar til Årsmøte

måndag 19. april

 kl. 18.00 i Idrettsbygget

Saker:

Sak 1.            Godkjenne dei som har røysterett

Sak 2.            Val av møteleiar

Sak 3.            Val av protokollførar

Sak 4.            Val av 2 representantar til å skrive under møteboka/protokollen

Sak 5.            Godkjenning av innkallinga

Sak 6.            Godkjenning av sakslista

Sak 7.            Godkjenning av årsmeldinga 2020

Sak 8.            Godkjenning av rekneskapen 2020

Sak 9.            Medlemskontingent

Sak 10.          Vedta budsjettet 2021

Sak 11.          Val

Sak 12.          Innmelde saker

Andre saker må meldast til leiar Irene Sanden,
epost: info@solundil.no innan 5. april.

Saksdokument vert lagt ut på heimesida til Solund IL seinast 1 veke før.

Påmelding til årsmøtet kan sendast til info@solundil.no eller melding til 970 409 24 (pga covid19).

Leave a Reply