Resultat Fjelltrimmen 2018-2019

Fjelltrimmen 2018-2019, dvs. 1. oktober 2018 til 30. september 2019, er klar med resultat og oversikt. No vert lister med resultat, for alle medlemar som har levert inn fjelltrimskjema, publisert.

Totalt vart 32 % av alle turane i bøkene registrert på fjelltrimskjema i år (det tilsvara 2.698 turar).

Fjelltrimåret har vore eit år med mange flotte turar for store og små. Det som er kjekt er at det fortsatt er mange barn og unge som har som mål, og som også klarer, 15 turar i året. Desse er med i trekning av gåvekort på kr 1.500,-  som kan nyttast på Sport1 i Førde.

Totalt i fjelltrimmen vart det gjort 8.539 registreringar i bøkene. Dette er ny rekord med STOR margin! Fjellet som er mest besøkt er Ramnenipa med 2.073 registreringar. På veg til Sognesjøhytta (ny tur) kom på 2. plass med 1.058 registreringar og Sognesjøhytta (ny tur) kom på plass nummer 3 med 757 registreringar.

Det er no etablert ei eiga gruppe i SIL som jobbar med å merke stiar og fjelltrimturane betre.

Frå fjelltrimåret 2018-2019 har det vorte endring av reglar og klassar i fjelltrimmen. Menn over 60 år og damer over 60 år er slått saman med dame/menn klasse 16-59 år. I tillegg er det årets lange og årets korte tur i fjelltrimmen.

RESULTATLISTE – 23 BARN SOM FÅR MEDALJE SOM PREMIE 0-11 år.

BRATLAND TORSTEIN B
ESPELAND TILDE B
FIMREITE ADRIAN TROVÅG B
FIMREITE JONE B
FRØYEN ISABEL B
FRØYEN SELINA B
HOVE KAMILLA SANDEN B
LIEN JOHANNES B
LIEN TOMAS B
MONSEN SOFIA TROVÅG B
NESSEN JOHANNES B
NESSEN LARS JAKOB B
OSLAND GURO EINEN B
OSLAND TRULS EINEN B
STEINSUND JOHANNES B
STRAND SOFIE BJORØY B
SUNDAL LINUS B
SUNDAL LYDIA SANDEN B
SUNDAL NELLY SANDEN B
SÆBØ LILLY EINEN B
SÆBØ TOBIAS EINEN B
YTRØY BENJAMIN B
YTRØY EMMA B

RESULTAT DAMER 12-15 år

NR etternavn fornavn klasse poeng turer Premie
1 SUNDAL LISABETH D1 325 28 500 kr
2 NIESAR VICTORIA KRÅKÅS D1 230 18 300 kr
3 PAULSEN MIA EINEN D1 150 16 100 kr
4 HOVE ODA SANDEN D1 135 13  
5 PAULSEN MARTHE EINEN D1 70 9  

RESULTAT  MENN 12-15 år

NR etternamn Fornavn klasse poeng turer Premie
1 HAUGE GAUTE M1 420 35 500 kr
2 LIEN EIVIND M1 315 34 300 kr
3 ESPELAND BORGAR M1 235 21 100 kr
4 SUNDAL LEONARD M1 175 14  
5 SUNDAL SANDER M1 140 9

RESULTAT DAMER 16-100 år

NR Etternamn fornamn klasse poeng turer Premie
1 TROVÅG ERNA D2 2125 164 500 kr
2 STRAND HILDEGUNN D2 1995 120 300 kr
3 KVAMEN ANN HELEN D2 930 76 100 kr
4 TROVÅG HILDE MARIT D2 890 56  
5 ESPELAND PEGGY D2 765 50  
6 LIEN GUNN WAAGE D2 670 65  
7 HERSVIK ODDLAUG D2 635 45  
8 BJORØY SIGNE D2 620 48  
9 SUNDAL LINDA POLLEN D2 560 43  
10 LERPOLD GERDA D2 550 55  
11 LERPOLD ANNE D2 520 33  
12 NESSEN KAREN BACKLUND D2 505 47  
13 SANDEN HEIDI D2 495 48  
14 EINEN KARI D2 485 49  
15 EINEN LAILA D2 465 50  
16 KRÅKÅS SISSEL D2 420 31  
17 ENGEVIK NINA D2 410 41  
18 SANDEN IRENE D2 410 35  
19 MYRSTAD INGRID D2 365 30  
20 HAUGE DORTHEA D2 355 30  
21 PAULSEN SIV EINEN D2 315 33  
22 SANDEN INGUNN D2 305 31  
23 NJØTØY RENATE D2 260 35  
24 BONTVEIT EDEL D2 240 24  
25 SØRENESEN IRENE L. D2 200 33  
26 EINEN ANITA LIEN D2 185 16  
27 FRØYEN GRO HELEN D2 150 10  
28 TROVÅG MARLEN D2 135 17  
29 FOSSEDAL GUNN MARIT D2 135 16  

MENN 16-100 ÅR

NR Etternamn Fornamn klasse poeng turer Premie
1 STEINSUND RUNE M2 2585 129 500 kr
2 PAULSEN JAN OLE M2 2310 231 300 kr
3 SØRENSEN LASSE M2 2240 227 100 kr
4 MÅRSTIG INGVAR M2 720 42  
5 HERSVIK BJØRN M2 660 47  
6 OSLAND TROND M2 495 47  
7 ESPELAND ØYSTEIN M2 465 34  
8 ENGEVIK BJARTE M2 300 30  
9 SUNDAL KJETIL M2 185 12  

TOTALT 19 BARN/UNGE (0-15 år) HAR GÅTT 15 TURAR ELLER MEIR OG ER MED I TREKNING AV GÅVEKORT PÅ KR 1.500,-. DETTE ER OGSÅ NY REKORD.

EtternamnFornamnklasseturer
OSLANDTRULS EINENB37
HAUGEGAUTE LERPOLDM135
LIENEIVINDM134
LIENJOHANNESB32
SUNDALLISABETHD128
STRANDSOFIE BJORØYB26
NESSENJOHANNESB26
NESSENLARS JAKOBB22
ESPELANDBORGARM121
YTRØYBENJAMINB20
NIESARVICTORIA KRÅKÅSD118
SUNDALLYDIA SANDENB17
MONSENSOFIA TROVÅGB17
LIENTOMASB17
BRATLANDTORSTEINB17
OSLANDGURO EINENB17
YTRØYEMMAB17
ESPELANDTILDEB16
PAULSENMIA EINEND116
STEINSUNDJOHANNESB16
FIMREITEADRIAN TROVÅGB15
FIMREITEJONEB15


DEI SOM HAR GÅTT 30 TURAR ELLER MEIR (16 år +) OG ER MED I TREKNING AV GÅVEKORT PÅ KR  2.500,- ER TOTALT 32 SPREKINGAR:

ETTERNAMN FORNAMN Klasse Turer
PAULSEN JAN OLE M2 231
SØRENSEN LASSE M2 227
TROVÅG ERNA D2 164
STEINSUND RUNE M2 129
STRAND HILDEGUNN D2 120
KVAMEN ANN HELEN D2 76
LIEN GUNN WAAGE D2 65
TROVÅG HILDE MARIT D2 56
LERPOLD GERDA D2 55
ESPELAND PEGGY D2 50
EINEN LAILA D2 50
EINEN KARI D2 49
BJORØY SIGNE D2 48
SANDEN HEIDI D2 48
NESSEN KAREN BACKLUND D2 47
HERSVIK BJØRN M2 47
OSLAND TROND M2 47
HERSVIK ODDLAUG D2 45
SUNDAL LINDA POLLEN D2 43
MÅRSTIG INGVAR M2 42
ENGEVIK NINA D2 41
SANDEN IRENE D2 35
NJØTØY RENATE D2 35
ESPELAND ØYSTEIN M2 34
LERPOLD ANNE D2 33
PAULSEN SIV EINEN D2 33
SØRENESEN IRENE L. D2 33
KRÅKÅS SISSEL D2 31
SANDEN INGUNN D2 31
MYRSTAD INGRID D2 30
HAUGE DORTHEA D2 30
ENGEVIK BJARTE M2 30

ÅRETS LANGE TUR – TUNGODDEN (MINST 7 TURAR) – 1 VINNAR 1.000,-

HERSVIK BJØRN 10
HERSVIK ODDLAUG 9

ÅRETS KORTE TUR – RÅKESTIEN (MINST 5 TURAR) – 1 VINNAR 500 ,-

FIMREITE ADRIAN TROVÅG 5
TROVÅG MARLEN 6
LIEN GUNN WAAGE 5
LIEN EIVIND 6
FIMREITE JONE 6
FOSSEDAL GUNN MARIT 5
NJØTØY RENATE 7
STEINSUND JOHANNES 5
SØRENSEN LASSE 5
YTRØY BENJAMIN 7
YTRØY EMMA 5

VELKOMEN PÅ TUR I 2020!
Solund IL v/ Fjelltrimmengruppa

Leave a Reply