Karate

Solund Karateklubb ble stiftet i 2021 og praktiserer ein tradisjonell karatestil, Shotokan karate-do. Klubben er ikkje ein undergruppe i Solund IL, men ein har trening i Solund idrettsbygg og er difor med på aktivitetsplanen.

Thomas Frøyen er klubben sin hovudinstruktør. I starten ble Solund Karateklubb drevet som en satelittklubb under Nordås Karateklubb, inntil det i 2021 ble stiftet som sjølvstendig klubb og da med et tett og godt samarbeid med Nordås KK.

For meir informasjon om Solund Karateklubb, sjå Facebook.