Handball

Det viktigaste for å trene handball er å ha det gøy med ball, det er òg viktig å få ein mestringsfølelse når du skal lære noko nytt. Fokuset for dei yngste spillerne er leik og moro med ball, pluss litt reglar.

For den eldre gruppa trener vi gjerne litt meir på skudd og plassering i forsvar og angrep. Vi trenar av og til litt kondisjon.

Treninga føregår inne i idrettshallen der spelarane har på seg sko for innebruk og treningstøy. Idrettslaget stiller med handballar. Ein kan òg ta med seg sin private ball.

Les seinaste artiklane om handball: