Discgolf

Solund Sendebrettlaug vart stifta 28. juni 2015. Den 20. august same år vart lauget formelt tatt opp som undergruppe i Solund IL.

Kjell Mongstad er leiar i Sendebrettlauget.

Du finn meir informasjon om lauget og aktivitetane på lauget si heimeside og på Facebook.