Styret

Solund Idrettslag sitt styre har møte om lag anna kvar månad. Dersom du ynskjer at styret skal diskutere ei sak kan du ta kontakt med ein av styremedlemane. Du kan òg sende e-post til info@solundil.no.

Å sitte i styret er friviljug arbeid. Styremedlemar blir valde på årsmøtet i byrjinga av året, vanlegvis i mars, for ein periode av eit eller to år. Det er alltid behov for nye styremedlemar, så ta gjerne kontakt med valnemnda i god tid før neste årsmøte dersom du er interessert.

Styret 2023
Hilde Moen Lamo – leiar
Kim Arnes – nestleiar
Fanni Balatoni – styremedlem
Jørn Otto Olsen – styremedlem
Kent Inge Strand – styremedlem
Stein Hogne Strand – styremedlem
Nina Bauge – 1. vara
Torbjørn Hop – 2. vara

Økonomi
Irene Sanden – kasserar

Kontrollutval
Borgny Leirvåg
Vigdis Ravnøy
Mari Eide

Valnemnda
Anita Einen
Bjørn Trovåg