Bli medlem

Alle som deltar på Solund Idrettslag sine aktivitetar skal vere medlemmar av Idrettslaget. Gjennom medlemskapet har du tilgang til alle aktivitetar utan ekstra kostnad (unntak trimrom, symjing og aktivitetsdagar). Alle medlemmar er forsikra gjennom Solund Idrettslag dersom eit uhell skulle skje i ein aktivitet.

Symjebassenget

Du treng ikkje å vere medlem for å bruke symjebassenget. Alle betalar kvar gang dei badar; vaksne 50 kroner og barn 4-17 år 25 kroner. Du kan spare 20 prosent på badinga gjennom å kjøpe klippekort. Eit kort med 20 klipp kostar 400 kr. Vaksne blir trekt to klipp og barn 4-17 år eit klipp kvar bading.

Rabatt på butikk

Alle medlemmar får 15 prosent rabatt på Chatlet Sport Førde AS (Elvegården). Rabatten er utvida til 20 prosent på fotball- og handballvarer. Enkelte merkevarer, t.d. Nike, har aldri ein større rabatt enn 15 prosent. Rabatten gjeld berre varer til ordnær pris.

Medlemskontingent

  • Familie (vaksne + barn under 18 år): kr 850,-
  • Enkeltmedlem vaksen (frå 18 år): kr 500,-
  • Enkeltmedlem barn (under 18 år): kr 350,-

Medlemskontingenten betalast inn på konto 3847 07 00995.

For å stette krava til Norges Idrettsforbund til eit oppdatert medlemsregister treng vi:

  • Namn og fødselsdato på kvar medlem
  • Adresse
  • Mobiltelefon
  • E-post

Informasjonen kan sendast til info@solundil.no eller med vanleg post til Solund Idrettslag, Postboks 1, 6921 Hardbakke.