Fjelltrimskjema for år 2023-2024

Fotografi av Irene Sanden

No finn du fjelltrimskjema for år 2023-2024 her på heimesida under menyen Fjelltrimmen. Du kan også hente skjemaet på Gjenbruket og i Idrettsbygget.

Frist for å levere fjelltrimskjema for år 2023-2024 er 1. november 2024. Skjema kan leggast i boks på Gjenbruket eller sendast til info@solundil.no.

Hugs at alle barn som er med på fjelltrimmen får medalje, då er ein tur nok! Men skjema må leverast inn for å vere med.