Medlemskontingent 2023

For å vere med på aktivitetane til Solund Idrettslag må du vere medlem. I dag har me sendt ut kontingent for 2023 på e-post til tidlegare medlemar. For nye medlemar, sjå informasjonen nedanfor.

Vi håper du vil vere medlem i 2023!

Minnar om fritidsfondet.