Trimrommet har opna

Då var tida inne, som mange har venta på: Trimrommet har opna opp igjen!

Sjølvsagt er det med covid-19 restriksjonar. Det er viktig at ALLE som bruker trimrommet set seg godt inn i dei nye reglane (sjå bilde).
Om du går inn på trimrommet vert det oppfatta som du har lese, forstått og forplikta deg til å fylgje reglane.
Det kan vere mange som ynskjer å trene no når vi opnar opp igjen. Vis omsyn til andre, max 1 time om gongen.

Ny høgtalar
Stereoanlegget er kasta ut og erstatta med ein høgtalar som du kan koble mobilen på, romaskina er ordna og rommet har fått seg ein nedvask.

Her er det du må gjere for å bruke trimrommet:
– Bli medlem i Solund IL. Betaling av medlemsavgift og eigenandel på kr. 400,- for 2020.
– Sett deg godt inn i reglane.
– Er du sjuk, har symptom, vore i kontakt med personar med symptom eller vore i område med høg smitteutbreiing td. Bergen eller Oslo: Hald deg heime!
– Vask hender før du går på trening.
– Til venstre for inngangsdøra nede står antibac og registreringsskjema. Smør deg inn og registrer namn, tidspunkt og telefonnr på skjemaet. ALLE på trimrommet må registrere seg!
– Vask over utstyret med desinfeksjonspray FØR og ETTER bruk.
– Maks 2 personar på trimrommet om gongen. Dersom de kjem frå same husstand kan de vere fleire.
– Hald avstand. Ved høg intensiv trening: 2 meter. Ved lågintensiv trening: 1 meter.
– Hugs at du må vere over 18 år for å trene åleine. Er du under 18 år må du ha med deg ein myndig person.
– For nye medlemmar: ta kontakt på info@solundil.no for å få nøkkel.

Leave a Reply