Resultatsliste fra fjelltrimmen 2022/2023

Fjelltrimmen 2022-23, det vil si 1. oktober 2022 til 30. september 2023, er klar med resultat og oversikt. No vert lister med resultat, for alle medlemar som har levert inn fjelltrimskjema, publisert.

I koronafjelltrimåret 2020/21 var det rekordmange som brukte fjelltrimmen i Solund. Det var for fyrste gong over 10 000 registreringer i bøkene. I fjor var det ein nedgang med ca. 6700 registrerte turar, men i år har det auka litt igjen med ca. 7900 registrerte turar i bøkene dette fjelltrimåret.

Totalt vart ca. 35% av alle turane i bøkene registrert på fjelltrimskjema i år (det tilsvarer 2783 turar). Det er då ei lita auking frå dei siste åra nokså då ca. 30% av fjelltrimturane vart registrert på skjema.

Det er 8 barn under 16 år som har klart målet med 15 turar og som er med i trekninga av gåvekort på kr. 1500,- hos Sport1 og det er 22 sprekingar over 16 år som har klart målet på 30 turar og som er med i trekninga av gåvekort på kr. 2500,- hos Sport1.

Den mest populære fjelltrimposten er som i fjor og tidlegare år Ramnenipa med ca. 1270 registreringar i bøkene. På veg til Sognesjøhytta kom på 2. plass med ca. 710 registreringar og Kletten kom på 3. plass med ca. 672 registreringar.

Det er 5. året med premiering i årets lange og årets korte tur i fjelltrimmen. 15 sprekingar har klart 7 turar eller meir på Salane og 13 store og små har klart 5 turar eller meir på Kletten. Det er også kjekt å sjå at det er nokon få som har klart minst ein tur på alle fjelltrimpostane til Solund Idrettslag i løpet av fjelltrimåret.

15 BARN FÅR MEDALJE SOM PREMIE 0-11 ÅR (alfabetisk liste) 

ETTERNAMN FORNAMN 
FIMREITE ADRIAN TROVÅG 
FIMREITE JONE TROVÅG 
GÅSVÆR ALFRED MØGSTER 
GÅSVÆR ANTON 
GÅSVÆR PEDER MØGSTERR 
GÅSVÆR SELMA 
KLEPPE IDA RAVNØY 
KLEPPE MARTHE RAVNØY 
NESSEN LARS JAKOB 
NESSEN SARAH 
NETLAND FRIDA LOVISE EIDE 
STRAND SOFIE BJORØY 
STRAND SVERRE BJORØY 
SUNDAL NELLY SANDEN 
SUNDAL LYDIA SANDEN 

JENTER 12-15 ÅR 

NR. ETTERNAMN FORNAMN POENG  TURAR PREMIE 
ESPELAND TILDE 150 15 500 KR 
OSLAND GURO EINEN 50 300 KR 

GUTAR 12-15 ÅR 

NR. ETTERNAMN FORNAMN POENG  TURAR PREMIE 
LIEN JOHANNES 495 40 500 KR 
NESSEN JOHANNES 330 27 300 KR 
BRATLAND TORSTEIN 170 16100 KR 
OSLAND TRULS EINEN 15   

DAMER OVER 16 ÅR 

NR. ETTERNAMN FORNAMN POENG  TURAR PREMIE 
STEINSØY MARIANN 4710 428 500 KR 
STRAND HILDEGUNN 3900 232300 KR 
ORSTADIUS SARA  3185 235100 KR 
LIEN GUNN WAAGE 2325 208   
NESSEN KAREN BACKLUND 2195 162   
GÅSVÆR ANGELICA 1755 150   
TROVÅG HILDE MARIT 1490 125   
SANDEN HEIDI 1200 100   
SANDEN IRENE 900 84   
10 KOBBELTVEDT ANNA 815 61   
11 ESPELAND PEGGY 790 53   
12 BJORØY SIGNE 690 52   
13 EINEN KARI 490 50   
14 HERSVIK ODDLAUG 440 40   
15 SANDEN INGUNN 375 30   
16 FØRDE MERETE 295 30   
17 TROVÅG MARLEN 240 30   

MENN OVER 16 ÅR 

NR. ETTERNAMN FORNAMN POENG  TURAR PREMIE 
STEINSUND RUNE 3470 169 500 KR 
SØRENSEN LASSE 1120 127 300 KR 
OSLAND TROND 570 57 100 KR 
ESPELAND ØYSTEIN 520 35   
HERSVIK BJØRN 385 31   
        

15 TURAR ELLER MEIR (0-15 ÅR) 

Selma Gåsvær vart den heldige vinnaren av eit gåvekort på 1500kr frå Sport1.

ETTERNAMN FORNAMN TURAR POENG 
BRATLANDTORSTEIN SANDEN16170
ESPELANDTILDE15150
GÅSVÆR ALFRED MØGSTER 19 150 
GÅSVÆR PEDER MØGSTERR 28 245 
GÅSVÆR SELMA 18 130 
LIEN JOHANNES 40 495 
NESSEN JOHANNES 27 330 
NESSEN SARAH 21 215 
STRAND SOFIE BJORØY 16 150 
SUNDAL NELLY SANDEN 15 115 
SUNDAL LYDIA SANDEN 31 280 

30 TURAR ELLER MEIR (16 ÅR +) 

Lase Sørensen vart den heldige vinnaren av eit gåvekort på 2500kr frå Sport1.

ETTERNAMN FORNAMN POENG TURAR 
STEINSØY MARIANN 4710 428 
ORSTADIUS SARA  3185 235 
STRAND HILDEGUNN 3900 232 
STEINSUND RUNE 3470 169 
LIEN GUNN WAAGE 2325 208 
NESSEN KAREN BACKLUND 2195 162 
GÅSVÆR ANGELICA 1755 150 
TROVÅG HILDE MARIT 1490 125 
SANDEN HEIDI 1200 100 
SØRENSEN LASSE 1120 127 
SANDEN IRENE 900 84 
KOBBELTVEDT ANNA 815 61 
ESPELAND PEGGY 790 53 
BJORØY SIGNE 690 52 
OSLAND TROND 570 57 
ESPELAND ØYSTEIN 520 35 
EINEN KARI 490 50 
HERSVIK ODDLAUG 440 40 
HERSVIK BJØRN 385 31 
SANDEN INGUNN 375 30 
FØRDE MERETE 295 30 
TROVÅG MARLEN 240 30 

ÅRETS LANGE TUR – MINST 7 TURAR PÅ SALANE 

Peggy Espeland vart den heldige vinnaren av eit gåvekort på 1000kr frå Sport1.

ETTERNAMN FORNAMN TURAR 
STRAND HILDEGUNN 42 
BJORØY SIGNE 34 
ESPELAND PEGGY 27 
ESPELAND ØYSTEIN 25 
GÅSVÆR ANGELICA MØGSTER 12
NESSEN KAREN BACKLUND 11 
ORSTADIUS SARA 11 
SANDEN HEIDI 10 
TROVÅG HILDE MARIT 
HERSVIK BJØRN 
HERSVIK ODDLAUG 
LIEN GUNN WAAGE 
LIEN JOHANNES 
SANDEN INGUNN 
SANDEN IRENE 

ÅRETS KORTE TUR – MINST 5 TURAR PÅ KLETTEN 

Mariann Hjønnevåg Steinsøy vart den heldige vinnaren av eit gåvekort på 500kr frå Sport1.

ETTERNAMN FORNAMN TURAR 
STEINSØY MARIANN HJØNNEVÅG 240 
ORSTADUIS SARA 15 
NESSEN KAREN B. 12
LIEN GUNN WAAGE 11 
HERSVIK BJØRN 
SANDEN IRENE 
GÅSVÆR ANGELICA MØGSTER
HERSVIK ODDLAUG 
SANDEN  HEIDI 
SUNDAL LYDIA SANDEN 
TROVÅG HILDE MARIT NIKOLAISEN 
SUNDAL NELLY SANDEN 
SØRENSEN  LASSE