Publisering av bilete

Norges Idrettsforbund har utarbeidd retningslinjer for publisering av bilete og video. Styret i Solund Idrettslag ynskjer å informere alle medlemmer om retningslinjene.

Hovudregelen er at det alltid skal innhentast samtykke frå alle som lett kan identifiserast på bileta før publisering. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke innhentast både frå barnet sjølv og føresette.

Loven stiller ikkje krav til at samtykke skal vere skrifteleg, og Solund Idrettslag vil ikkje bruke det samtykkeskjema som NIF har utarbeidd (jf. punkt 2 i lista nedanfor).

Idrettsforbundets retningslinjer:

  1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
  6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  7. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.

Solund Idrettslag prøver alltid å sikre samtykke før publisering. Dersom dette ikkje har skjedd, og du ynskjer å få eit bilete sletta frå heimesida eller Facebook, kan du kontakte Mark Elvevåg på tlf. 950 28 232 eller e-post info@solundil.no.

Meir informasjon finn du på Norges Idrettsforbund si heimeside.

Leave a Reply