Velkomen til Solund Idrettslag!

Her på heimesida finn du informasjon om alle aktivitetar som skjer i regi av Solund Idrettslag. Her finn du òg kontaktinformasjon til aktivitets-leiarar, opningstider i symjebassenget, Idrettslaget si historie og mykje meir.Solund Idrettslag-logo (4)

Du har vel ikkje gått glipp av Solund Idrettslag si Facebook-side!? Der finn du dagleg informasjon om aktivitetane. Du treng ikkje ha eigen Facebook-konto for å lese Idrettslaget si side og du kan dessutan lese det til høgre her på heimesida.

Om du ynskjer å kontakte Solund Idrettslag kan du sende ein e-post til info@solundil.no. Du kan òg bruke kontaktformularet her.

Venleg helsing

Styret Solund Idrettslag

Leave a Reply