Reglar for trimrommet

Det har blitt etterlyst reglar for trimrommet og vi minnar om at ein må vere over 18 år for å kunne trene åleine. Dersom ungdommar under 18 år skal trene på trimrommet, må dei ha med seg ein over 18 år.

REGLAR FOR BRUK AV TRIMROMMET
  1. Kun medlemmar av SIL kan trene på trimrommet.
  2. Dersom du er under 18 år kan du ikkje trene åleine på trimrommet, då må du ha med deg ein over 18 år.
  3. Du som har fått kvittert ut nøkkel har ansvar for at denne ikkje kjem på avveg eller at uvedkommande nyttar den.
  4. Bruk berre innesko!
  5. Benkpress bør utøvast med ein bak (sikring). Du må sjølv ta ansvar for eigen tryggleik på trimrommet! Set deg difor inn i bruken av utstyret på førehand.
  6. Hald orden på utstyret! Set vektene på plass i stativet og tørk av utstyr og apparat med vaskemiddelet som står på rommet!
  7. Rydd etter deg! Bruk bosskorga!

Dersom du finn feil eller manglar ved utstyret eller om du har andre spørsmål, ta kontakt med underteikna.

For styret i SIL
Kent Inge Strand
Tlf: 916 08 734
E-mail: info@solundil.no

Leave a Reply