Nissemarsjen 2018

Mange var samla torsdags ettermiddag på den årlege Nissemarsjen. Snakkar vi kanskje rekordoppslutning? Vi var ca 60 i barnehagen, men mange fleire oppe i Idrettsparken.

Vi starta utanfor ein julepynta barnehage der juniorkorpset spelte nokre av julesongane dei har på repertoaret. Nytt av året var at vi gjekk i samla flokk opp til den flotte Idrettsparken vår i flott vinterveir. Der stod blant anna ordføraren med ordførarkjede og tok i mot oss med varm gløgg og peparkakemedaljar, laga av førskulen og 1. klasse.

Det vart offisiell opning av Klatreparken ved ordførar og representantar frå elevrådet. I tillegg delte vi ut premiane for fjelltrimmen 2017/18. Sidan resultatlistene allereie var blitt publiserte knaut det seg mest spaning til kven som vann gåvekorta på kr 1.500,- på Sport1 for minst 15 gjennomførte turar for barna, og kr. 2.500,- for minst 30 gjennomførte turar for vaksne. Dei flinke og heldige vinnarane var Tilde Espeland og Renate Njøtøy. Gratulerer!

Leave a Reply