Medlemskontingent 2020

Året 2020 har vore litt spesielt. Årsmøtet måtte utsetjast frå mars til august og difor har vi ikkje sendt ut medlemskontingenten for 2020 før no.

Sjølv om det har vore eit noko amputert aktivitetstilbud dette året, håper vi at de alle vil betale medlemskontingenten også i år. Idrettslaget har dei same faste utgiftene sjølv med covid-19, og kanskje i år, meir enn nokon gong, treng vi deg som medlem! ️ 

Klikk her for å sjå informasjonen nedanfor i høgare oppløysing (PDF).

Har de spørsmål om medlemskap, ta kontakt på e-post: info@solundil.no

PS. For å vere med i premieringa på årets fjelltrim (som i 2020 har vore meir populær enn nokon gong) må du vere medlem. 

Leave a Reply