Innsamling til nytt idrettshus

Kjære alle lag, verksemder og privatpersonar i Solund

Solund Idrettslag er svært glad for at Solund kommune vedtok i kommunestyret 22. oktober 2020 å løyve 1,5 mill. kr frå Havbruksfondet til nytt Idrettshus. Då er vi endå eit steg nærare draumen om dette sårt trengte huset.

Solund Idrettslag sitt mål er å samle inn 1,1 mill. kr til Idrettshuset som får styrketreningsrom på ca. 100 kvm, garderobar, toalett, klubbhusdel og lager til utstyr.

Vi har fått inn 100.000 kr frå Mowi, 50.000 kr frå Solsmolt og vi har samla inn 550.000 kr sjølv sidan vi sist gav 1,5 mill. kr til kunstgrasbana i 2017. 

No manglar vi berre 400.000 kr! 

Har du som privatperson, verksemd eller lag lyst til å vere med å bidra til å få dei siste kronene på plass?  Vi var tenkt å opprette ein spleis, men ser at det er store adm.kostnadar i dette. Så dersom du ynskjer å støtte oss utan at det går noko vekk i adm.kostnadar set vi pris på om du vippsar oss på “549688 Solund Idrettslag” eller set inn på kontoen vår: 3847.07.00995. Merk betalinga med “Idrettshus”. Du kan også få ein faktura om det er ynskjeleg.

Vi vil undervegs publisere på FB-sida vår kor mykje vi har fått inn.
Bidrag frå verksemder vil vi publisere på FB-sida vår med mindre de vil vere anonyme. Vi utfordrar verksemder og lag til å utfordre kvarandre.

Kom igjen! Alle monner drar! Dette er for god folkehelse og trivsel i Solund.

Tenk om vi klarer å samle dette inn i løpet av 2020 – i 50 årsjubileumet til Solund Idrettslag! 🙂

Leave a Reply