Informasjon frå styret

Solund Idrettslag hadde styremøte i dag der vi snakka om kva vi gjer framover med tanke på covid-19. 

Idrettslaget har bestemt at det ikkje vert starta opp noko organisert aktivitet før sommarferien. Årsmøtet vert også utsett til hausten. Vi oppfordrar til eigentrening. Fotballbana er open, men hugs på retningslinjene frå styresmaktene. Sjå her fotballens koronavettregler som fotballforbundet har laga. 

Sendebrettbana kan brukast, det same kan Fjelltrimmen, men de treng ikkje bruke bøkene, berre hugs å notere ned turane slik at de kan levere dette inn når fjelltrimåret er slutt 30.september!

2020, året då SIL skulle feire 50 årsjubileum vart litt annleis enn vi hadde tenkt på førehand. Men vi får halde oss i form på andre måtar enn gjennom den organiserte aktiviteten og vi får feire 50 årsjubileum når vi kan. For det går over og alt skal bli bra, til slutt, vi veit berre ikkje heilt kor tid det blir.

Leave a Reply