Hugs medlemskontingenten

Har du gløymt å betale medlemskontingenten for 2016? Det går fint å betale den når som helst og du kan velje mellom fleire ulike typar medlemsskap. Du finn meir informasjon ved å klikke på biletet.

MedlemsavgiftMedlemsavgiften betalast inn til Solund Idrettslag sitt bankkonto: 3847.07.00995. Hugs å skrive på betalinga alle namn som skal stå på medlemslista. Noter at trimrommet har ein årleg eigenanndel på 400 kr.

Alle som deltar i Solund Idrettslag sine aktivitetar skal vere medlemmer. Det er berre medlemmer som er forsikra gjennom SIL og dessutan er det viktig at alle betalar kontingenten så SIL kan kjøpe inn utstyr til dei ulike aktivitetane. Hugs òg at du kan støtte Solund Idrettslag gjennom grasrotandelen.

Takk for at du bidrar til Solund Idrettslag!

Venleg helsing

Styret

 

Leave a Reply